top of page
webtreats_minty_green_pattern_14.jpg

Företagshälsa
Vår systermottagning FrisQa Företagshälsa hjälper dig gärna!
FrisQas mottagning ligger på Kungsängsgatan 72. 


Tel: 018 430 91 02
E-post: info@frisqa.se

Stetoskop_edited.jpg

Viktig resurs
Företagshälsa är en viktig resurs för företagens lagstadgade
arbetsmiljöarbete. Dess viktigaste uppgift är att förebygga medarbetares ohälsa, minska kostnader för sjukfrånvaro och öka produktiviteten.

I dagsläget är arbete med psykisk hälsa en stor del av företagshälsans uppgift. Många medarbetare och chefer drabbas av psykisk ohälsa som stress, sömnsvårigheter, ångest och nedstämdhet. Detta skapar korttidsfrånvaro och kan leda till utmattning och utbrändhet, vilket i allvarliga fall kan orsaka långvarig sjukfrånvaro.

Många studier visar att det finns ett tydligt samband mellan god hälsa hos de anställda, bra arbetsmiljö och framgångsrika företag och organisationer.

Kostnad/investering/besparing
Rätt insatser innebär inte bara kostnader. Nöjda och friska medarbetare skapar bättre förutsättningar för lönsamhet. Det kan långsiktigt även förbättra och underlätta kompetensförsörjningen. Därför finns det goda skäl för en arbetsgivare att förebygga ohälsa, ge tidiga insatser vid ohälsa och ha ett strukturerat
rehab-arbete.

En viktig del i företagshälsan är också att stödja chefer i arbetet med organisation och arbetsmiljö. Det kan handla om att ge stöd för att lösa konflikter i personalgrupper och att hantera medarbetare som mår och fungerar dåligt.

Vinsterna med en företagshälsovård
Vad kostar personalens sjukfrånvaro på ditt företag och vad kan företaget tjäna på att investera i sin personal?
Förutom bättre hälsa och arbetsmiljö, godare förutsättningar att rekrytera, så kan företaget också i normalfallet räkna hem investeringen.

En stor del av sjukdagarna är faktiskt möjliga att påverka. Och det är just det faktum som är utgångspunkten för det strukturerade
hälsoarbetet.

Flera undersökningar visar på positivt resultat av en bra företagshälsovård och att det på kort tid kan minska kostnaderna för sjukfrånvaro.

Ett exempel där bra arbetsmiljö och hälsoarbete har lönat sig är
Arbetsförmedlingens kundtjänst i Karlskoga, som sänkte sin sjukfrånvaron från 14 till 6 procent, på bara ett år, tack vare flera
insatser på olika nivåer via företagshälsovården.

Försäkringskassan har tagit fram ett enkelt kalkylprogram för att arbetsgivare ska kunna räkna ut vad ett företags sjukfrånvaro
egentligen kostar. Det finns
här. 

FrisQa Företagshälsa erbjuder bland annat följande tjänster:

  • Hälsokontroll

  • Sjukanmälningstjänst

  • Förstadagsintyg

  • Hälsokickoff

  • Samtalsstöd för medarbetare och chefer

  • Kurser inom bland annat stress, kost, fysisk aktivitet och HLR

  • Intyg och vaccinationer

  • Besök hos läkare och andra vårdgivare samt provtagning och labanalys

bottom of page