top of page
webtreats_minty_green_pattern_14.jpg

Information gällande COVID-19

Ring 113 13 om du har allmänna frågor om coronaviruset eller till 1177 om du är sjuk så får du hjälp med information om vart du ska vända dig. Mer information om Coronaviruset och råd för att undika smitta/smitta andra - läs på folkhalsomyndigheten.se 

Vaccination mot Covid-19 - Läs mer här.

Med anledning spridningen av Covid-19 informerar vi här nedan om hur vi hanterar situationen på Ekebygruppen (Ekeby Hälsocenter, Aros Hälsocenter, Uppsala Hälsocenter)

93155133-A1Jew.jpg

Nedan följer en sammanfattning av vidtagna åtgärder på mottagningen:

 • Vi följer noggrant alla riktlinjer från Region Uppsala och Folkhälsomyndigheten.

 • Kontinuerlig utbildning för personal.

 • Vi har etablerat en krisgrupp som planerar vidare åtgärder.

 • Medarbetare med förkylningssymptom stannar hemma. 

 • Entrévärd som screenar besökare för förkylningssymtom.

 • Personal samlas inte fysiskt i större grupp. 

 • Obligatoriska möten (i mindre grupper) och lägesrapporter varje vecka för all personal. 

 • Utökat möjlighet för videobesök till fler yrkesgrupper (läkare, fysioterapeut , sjuksköterska/distriktssjuksköterska, kurator, psykolog, dietist och barnmorska)

 • Utökad tillgänglighet i telefon genom att bemanna upp telefonmottagningen.

 • Besökare med förkylningssymptom får inte besöka mottagningen.

 • När patienter ringer för att boka tid görs alltid en individuell bedömning om fysisk besök är lämpligt eller om man istället ska träffa sin vårdgivare via video. 

 • Gymmet stängt.

 • Gruppverksamheter inställda.

 • Stängt drop in mottagning till Lättakut och provtagning. 

 • Installerat ett separat luftvägsrum för patienter med misstänkt/bekräftad smitta. 

 • Ser till att vi har gott om skyddsutrustning för både patienter och vårdgivare. 

 • Uppdaterade smittskyddsrutiner. 
   

 Har du frågor?
Har du frågor gällande hur vi hanterar situationen kring Coronaviruset mejla gärna: 
smittskydd@ekebyhalsocenter.se

93155133-A1Jew.jpg
webtreats_minty_green_pattern_14.jpg

Välkommen till Ekeby Hälsocenter

bottom of page