Föräldrautbildning

Ekeby BVC erbjuder följande föräldrautbildning:

  • Introduktion med distriktsköterska från BVC
  • Träning för nyblivna mammor med fysioterapeut från Ekeby Hälsocenter
  • Bra mat för barn under ett år tillfället leds av dietist från Ekeby Hälsocenter
  • Språkutveckling på bibliotek med barn- och ungdomsbibliotekarie
  • Hälsa och sjukdom hos små barn, träffen leds av distriktssköterska från Ekeby BVC
  • Anknytning, tillfället leds av socionom från Råd & Stöd med mångårig erfarenhet av arbete med barn och familjer
  • Föräldrarelationer med socionom från Råd & Stöd.
Utöver att ge ny kunskap till föräldrarna så är också gruppernas fokus att skapa band mellan föräldrar så det finns mycket tid för att ställa frågor, diskutera och byta erfarenheter. Vi har ett tätt samarbete med Disponentvillans Öppna Förskola och nyttjar ofta lokalerna där.

En väl utformad föräldrautbildning med skickliga instruktörer