Föräldrarutbildning

Ekeby BVC erbjuder följande föräldrautbildning:

 • Introduktion med distriktsköterska från BVC
 • Sömn och betydelsen av sömnrutiner
 • Träning för nyblivna mammor
 • Introduktion av kost, tillfället leds av dietist från Ekeby Hälsocenter
 • Språkutveckling på bibliotek
 • Trafiksäkerhet
 • Hälsa och sjukdom hos små barn, träffen leds av distriktsläkare från Ekeby BVC
 • Anknytning, tillfället leds av psykoterapeut från Ekeby Hälsocenter med mångårig erfarenhet av arbete med barn och familjer
 • Barnsäkerhet och olycksfall, leds av distriktssköterska från Ekeby BVC
 • Kost med dietist för att få information om goda matvanor på lång sikt
 • Föräldrarelationer med distriktsköterska från BVC

Vid varje träff som sker på Ekeby Hälsocenter närvarar den ansvariga distriktssköterskan för att leda gruppen. Utöver att ge ny kunskap till föräldrarna så är också gruppernas fokus att skapa band mellan föräldrar så det finns mycket tid för att ställa frågor, diskutera, byta erfarenheter och fika.

En väl utformad föräldrautbildning med skickliga instruktörer