Cellprovsmottagning

Gynekologisk cellprovtagning
Alla kvinnor i åldern 23-59 år erbjuds regelbundna och förebyggande gynekologiska cellprovskontroller. Är du folkbokförd i länet kallas du vanligtvis till kontroll var tredje år per automatik. 

Cellprovskontroll räddar liv. Det är viktigt att du går på besöket när du kallas. Om du inte har blivit kallad eller tappat bort din kallelse, är du välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig. 

Provtagningarna är kostnadsfria (ingen patientavgift).
 

Även du som är vaccinerad mot HPV behöver lämna cellprov när du kallas.

Här kan du läsa mer om Cellprov och varför det är så viktigt: 

När tog du cellprov senast?
Några minuter vart tredje år räcker. Cellprov räddar liv! 

Hitta till oss
Klicka här för vägbeskrivning och karta. 

Tidsbeställning/Rådgivning
Tel: 018-611 08 00 (tonval 4)

Onlinebokning
För gynekologisk cellprovskontroll och sexuellt överförbara sjukdomar.

Logga in här för att boka en tid.