Barnmorskor på Ekeby BMM 

Vi som jobbar här heter Calise, Malin och Sanna. 

Calise Lindholm Karlsson

"De senaste åren har jag arbetat på mödravårdscentral, innan dess arbetade jag på förlossningen.

Att arbeta hälsofrämjande och med sexuell och reproduktiv hälsa är mångsidigt och varierande, allt från preventivmedelsrådgivning till att följa och stötta en familj från tidig graviditet till färdigt barn. 

Jag träffar kvinnan under hela hennes livscykel, ger henne information, råd och stöd så kvinnan får styrkan att göra sina egna val. Att arbeta förebyggande med gynekologisk cellprovtagning och arbete mot sexuellt överförbara infektioner känns värdefullt och viktigt. Jag tycker att jag har världens bästa arbete!"

Malin Unebrand Almgren

"Jag har jobbat som barnmorska sedan 1995. Jag har arbetat på förlossning, BB samt på avdelning för komplicerade graviditeter.
Sedan 11 år tillbaka har jag arbetat på barnmorskemottagning och ungdomsmottagning. Jag har tyckt mycket om alla dessa områden men har nu landat i att jag brinner för att följa den blivande familjen med allt vad det innebär med förberedelser, övervakning, kunskap och stöttning.

Jag tycker mycket om att arbeta på barnmorske-mottagning eftersom det är så brett och skiftande - från omhändertagande av blivande familjer till preventivmedelsrådgivning, förebyggande arbete när det gäller sexuellt överföra sjukdomar samt gynhälsa. Det är helt enkelt mycket trevligt att arbeta som barnmorska!
Välkomna till oss på Ekeby barnmorskemottagning!" 

Sanna Söderberg

"Jag har arbetat som barnmorska sedan 2014. Jag har arbetat på
förlossningen och BB och de senaste två åren på barnmorskemottagning. Det jag värdesätter främst
inom arbetet på barnmorskemottagning är att arbeta hälsofrämjande både under graviditet och
inom sexuell och reproduktiv hälsa. Efter att jag börjat arbeta på barnmorskemottagning har jag även
valt att fortsätta arbeta på förlossningen till viss del. Det kan göra det möjligt att få vara med hela
vägen när en ny familj bildas vilket jag tycker vore toppen! Det innebär i sådant fall att jag som
barnmorska på Ekeby hälsocenter får möjlighet att skriva in, följa under graviditeten och sen ibland
kunna vara med på förlossningen. Mitt absoluta mål som barnmorska är att vara ett stöd för varje
familj och varje kvinna jag möter!" 

Välkommen till Ekeby Hälsocenter