Barnmorskor på Ekeby BMM 

Vi som jobbar här heter Calise, Malin och Berin. 

Calise Lindholm Karlsson

"De senaste åren har jag arbetat på mödravårdscentral, innan dess arbetade jag på förlossningen.

Att arbeta hälsofrämjande och med sexuell och reproduktiv hälsa är mångsidigt och varierande, allt från preventivmedelsrådgivning till att följa och stötta en familj från tidig graviditet till färdigt barn. 

Jag träffar kvinnan under hela hennes livscykel, ger henne information, råd och stöd så kvinnan får styrkan att göra sina egna val. Att arbeta förebyggande med gynekologisk cellprovtagning och arbete mot sexuellt överförbara infektioner känns värdefullt och viktigt. Jag tycker att jag har världens bästa arbete!"

Malin Unebrand Almgren

"Jag har jobbat som barnmorska sedan 1995. Jag har arbetat på förlossning, BB samt på avdelning för komplicerade graviditeter.
Sedan 11 år tillbaka har jag arbetat på barnmorskemottagning och ungdomsmottagning. Jag har tyckt mycket om alla dessa områden men har nu landat i att jag brinner för att följa den blivande familjen med allt vad det innebär med förberedelser, övervakning, kunskap och stöttning.

Jag tycker mycket om att arbeta på barnmorske-mottagning eftersom det är så brett och skiftande - från omhändertagande av blivande familjer till preventivmedelsrådgivning, förebyggande arbete när det gäller sexuellt överföra sjukdomar samt gynhälsa. Det är helt enkelt mycket trevligt att arbeta som barnmorska!
Välkomna till oss på Ekeby barnmorskemottagning!" 

Berin Elfström

Börjar i maj-21.  

Välkommen till Ekeby Hälsocenter