Kurator/Samtalsterapeut

Vi har flera kuratorer i vårt samtalsteam.

De erbjuder stödjande samtal, bedömningssamtal och korttidsterapier.