Levnadsvaneambassadörer

På Ekeby Hälsocenter vill vi hjälpa dig att bevara och förhöja din hälsa. Det gör vi genom att arbeta aktivt med levnadsvanorna motion, tobak, alkohol, matvanor, sömn och stress.

Vi arbetar med levnadsvaneförändringar som ett viktigt alternativ eller komplement till läkemedelsbehandling.

Vi har valt ut personer ur Hälsoteamet som representerar varje levnadsvana; Motion, kost, alkohol, tobak och mentala hälsa. Dessa personers främsta uppgifter är att kvalitetssäkra vårt levnadsvanearbete, agera rådgivare till de övriga i Hälsoteamet samt att utveckla vårt arbete med levnadsvanor på vårdcentralen.

De är alla en del av vår levnadsvanemottagning, som erbjuder hjälp till alla de som behöver extra stöd med sin hälsa. 

Vi kallar dem för våra levnadsvaneambassadörer.

HÄLSOKOORDINATOR

Karin Brodin
Leg. Fysioterapeut
 

Det är vi som är levnadsvaneambassadörerna på Ekeby Hälsocenter

HÄLSA

Ann-Hild Holte 
Leg. Sjuksköterska, friskvårdsterapeut

KOST
 

Sheima Al-Adili
Leg. Dietist
 

FYSISK AKTIVITET

Melker Klintefelt
Leg. Fysioterapeut
(föräldraledig)
 

TOBAK

Jana Romin
Leg. Distriktssköterska
 

MENTAL HÄLSA

Erika Alm
Kurator

ALKOHOL