Ekeby Hälsoteam

Ekeby Hälsocenter är en nytänkande vårdcentral. Vi  är runt 65 personer som arbetar i ett TEAM - ett HÄLSOTEAM.
Ett starkt engagemang hos var och en av medarbetarna samt samarbetet mellan de olika yrkeskategorierna på ett ohierarkiskt och prestigelöst sätt är utmärkande för vår arbetsplats. Vi arbetar efter en helhetssyn inom vården där vi ser att den mentala och somatiska hälsan hänger ihop och där det förebyggande hälsoarbetet är en naturlig del.

Receptionsteamet

Maria Zotterman
Värdinna

Ann-Sofie Nordh
Värdinna

Moa Rydhage
Värdinna

Anncatrin Wilhelmsson
Värdinna

Ann-Charlotte Fäst
Värdinna

Fysioterapeuter

Martin Lindow
Leg. Fysioterapeut

Karin Brodin
Leg. Fysioterapeut

Melker Klintefelt
Leg. Fysioterapeut

Helen Eriksson
Leg. Fysioterapeut

Gusten Johansson
Leg. Fysioterapeut

Andy Smith
Leg. Fysioterapeut

Sjuksköterskor

Anna Claesson
Leg. Sjuksköterska

Birgitta Brännström
Leg. Sjuksköterska
 

Ann-Hild Holte
Leg. Sjuksköterska, 

Friskvårdsterapeut

Charlotta Berglund
Leg. Distriktssköterska,
BVC-sköterska

Annika Thorwid
Leg. Sjuksköterska

Sakine Kirik Ali
Leg. Sjuksköterska

 

Cecilia Borg
Leg. Distriktssköterska
BVC-sköterska 

Taimi Paulin
Leg. Sjuksköterska 

Eva-Mari Bräck
Bitr. Verksamhetschef
Leg. Sjuksköterska
Diabetessköterska 

Elisabet Westman
Leg. Distriktssköterska
BVC

Lisa Loft
Leg. Distriktssköterska
BVC

Hans Hansson
Leg. Sjuksköterska 
Bitr. Verksamhetschef

AnnaCarin Gradin
Leg. Sjuksköterska

Läkare

Martin Wehlou 
Leg. Läkare Specialist Allmänmedicin

Zsuzsanna Máté
Leg. Läkare Specialist Allmänmedicin

Simon Hellström
Leg. Läkare ST Allmänmedicin

Saman Khaghani
Leg. Läkare  ST Allmänmedicin

Birgitta Lagerkvist
Leg. Läkare Specialist  Allmänmedicin

Claudia Echeverria
Leg. Läkare Specialist Psykiatri

Oskar Axelsson
Leg. Läkare ST Allmänmedicin

Marek Jerwanski
Leg. Läkare Specialist Allmänmedicin

Jan Falldalen
Leg. Läkare Specialist Allmänmedicin

Jostein Brose-Versland
Leg. Läkare ST Allmänmedicin

Barnmorskor

Calise Lindholm Karlsson 
Leg. Barnmorska

Malin Unebrand Almgren
Leg. Barnmorska

Ekeby Gyn

Ingrid Wikström
Leg. Läkare Specialist Gynekologi

Hashem Amini
Leg. Läkare Specialist Gynekologi

Eva Huss Sandler
Leg. Läkare Specialist Gynekologi

Anncatrin Wilhelmsson
Koordinator Ekeby Gyn 
Undersköterska 

Labteamet

Carina Lindesjö
Undersköterska

Ann-Charlotte Fäst
Undersköterska

Annica Ericsson
Undersköterska

Jenny Löding
Leg. Biomedicinsk analytiker

Maria Rätsep
Undersköterska

Medicinska sekreterare

Christina Eriksson
Medicinsk Sekreterare

Lena Eddelid Strömberg 
Medicinsk Sekreterare

Mai Meliane
Medicinsk Sekreterare
Föräldraledig

Ann-Sofie Nordh
Medicinsk Sekreterare

Teamet för psykisk hälsa

Pernilla Törnqvist
Leg. Psykolog

Christin Brännström
Kurator, KBT-terapeut

Camilla Falk
Leg. Psykolog

Arsho Rad
Kurator, KBT-terapeut

Ellen Brattberg Grunning
Psykolog

Cecilia Gudmundsson
Leg. Psykoterapeut

Deniz Caglar
Kurator, KBT-terapeut

Lisbeth Hansson
Leg. Psykoterapeut

Elisabet Holmgren
Kurator, KBT-terapeut

Patrik Törnqvist
Leg. Psykoterapeut

Lena Göök
Kurator, KBT-terapeut

Hälsomottagning

Moa Rydhage
Hälsopedagog

Dietist

Sheima Al-Adili
Leg. Dietist

Lokal

Tommy Granqvist
Vaktmästare

Terje Johansson
Vaktmästare

Administration

Helena Hovstadius
Verksamhetschef

Lizette Wallin 
Verksamhetskoordinator 

Tomas Falk
Ekonomichef

Maria Erlandsson
Ekonomi, Administration

Mats Brolin
Verkställande direktör

Marknad/Kundombudsman

Stina Sandberg
Marknadschef
Kundombudsman