Sjuksköterskor

Våra sjuksköterskor kontaktar du för rådgivning angående hälsa och sjukdom eller för tidsbokning av sköterskebesök, som till exempel såromläggning, blodtrycksmätning eller diabeteskontroll. 

Boka via e-tjästen 1177 eller via telefon 018-611 08 00
Du kan logga in i e-tjänsten 1177. Här har du möjlighet att ställafrågor, förnya recept och se provsvar.

Astma/KOL-sjuksköterska
Hans Hansson heter vår astma/KOL-sjuksköterska.
Hans utför spirometrier (lungfunktionsmätning) och har samtal kring behandling samt uppföljning av en eventuell behandling. Han och ordinerar även olika hjälpmedel för andningen.

Diabetessköterska
Eva-Mari Bräck är vår diabetessköterska.
Hon ger råd och stöd för dig som har diabetes. Hon gör även kotroller och ger kost- och livsstilsråd för att underlätta din diabetes.
 

Skötersketeamet

Leg. Distriktssköterskor
 • Elisabet Westman
 • Jana Romin
 • Charlotta Berglund
Leg. Sjuksköterskor
 • Cecilia Borg
 • Eva-Mari Bräck
 • Anna Claesson
 • Annika Thorwid
 • Ann-Hild Holte
 • Taimi Paulin
 • Hans Hansson
 • Sakine Rahman Ali
 • Birgitta Fjellström
 • AnnaCarin Gradin 
 • Johanna Fällman