Samtalsterapeuter

På Ekeby Hälsocenter erbjuder vi korttidsterapier. Du är välkommen till oss om du lider av psykisk ohälsa så som lättare/medelsvår depression, stress, ångest och oro.

Hos oss finns kuratorer, psykologer och legitimerade psykoterapeuter. De arbetar med såväl stödjande som terapeutiska samtal.

Vårt samtalsteam har ett nära samarbete med läkare och övrig personal i vårt Hälsoteam. 

Teamet för
mental hälsa

Leg. Psykolog
  • Pernilla Törnqvist
  • Linda Trapp
Kurator, KBT-terapeut
  • Elisabeth Holmgren
  • Deniz Caglar
  • Lena Göök
  • Christin Brännström
  • Arsho Rad

Leg. Psykoterapeuter
  • Lisbeth Hansson
  • Cecilia Gudmundsson
  • Patrik Törnqvist