Hälsomottagningen på Ekeby Hälsocenter

Har du koll på din hälsa?– gör en Hälsokontroll på Ekeby Hälsocenter

Välkommen att genomföra en Hälsokontroll på Ekeby Hälsocenter. Du kanske är fullt frisk men ändå vill se över din hälsa. 

Hälsokontrollen ger dig ett tillfälle att reflektera över dina levnadsvanor i en dialog med vår hälsopedagog. 

Vi kan alla förbättra våra levnadsvanor. Förhoppningsvis blir Hälsokontrollen ett startskott för dig. Du kanske bestämmer dig för att göra vissa förändringar av hur du motionerar eller äter.

Det är mycket som påverkar vår hälsa. Vårt genetiska arv och den miljö vi lever i har stor betydelse, det vet man. Men vi vet även att vår livsstil i hög grad påverkar hur vi mår och vår förmåga att hålla oss friska. Enligt Socialstyrelsen beror ungefär 20 procent av alla sjukdomar på vår livsstil. Hur vi motionerar, vad vi äter, om vi dricker alkohol eller röker. Vårt psyke både påverkar vår kropp och påverkas av densamma. Därför är den mentala livssituationen också mycket viktig.

Hälsokontroll
På Ekeby Hälsocenter erbjuder vi tre olika Hälsokontroller, samtliga med inriktning på förebyggande insatser.
 

Hälsokontroll BAS (ca 45 min):

 • Hälsosamtal med hälsopedagog där livsstilsfrågorna alkohol, tobak, kost och motion tas upp och dokumenteras i ett livsstilsformulär.
 • Provtagning av blodsocker, blodfetter och blodtryck.
 • Sammanfattande Hälsobedömningssamtal och utvärdering av provresultat.


Hälsokontroll MELLAN (ca 45 min):

 • Hälsosamtal med hälsopedagog där livsstilsfrågorna alkohol, tobak, kost och motion tas upp och dokumenteras i ett livsstilsformulär.
 • Provtagning av blodsocker, blodfetter, blodtryck och BMI (längd/vikt).
 • Konditionstest på träningscykel.
 • Sammanfattande Hälsobedömningssamtal och utvärdering av provresultat.

Nyhet! Hälsokontroll TOTAL (ca 60 min):

Tips för i år är vår nya Hälsokontroll “Total” som innehåller fler tester och en bred kroppsanalys:

 • Hälsosamtal där livsstilsfrågorna alkohol, tobak, kost, sömn och stress tas upp och dokumenteras.
 • Provtagning blodsocker, blodfetter, blodtryck, midjemått.
 • Konditionstest på träningscykel.
 • Kroppsanalys. Analysen utförs med en så kallad impedansvåg som mäter fettprocent, muskelmassa, BMI, visceralt fett och vilometabolism (RMR).
 • Sammanfattande Hälsokontrollssamtal och utvärdering av provresultat.​​​

Vad händer efter Hälsokontroll?
Vid behov bokas du in för lämplig uppföljning, ev tid till läkare, dietist, sjukgymnast, sjuksköterska, kurator, psykolog, psykoterapeut samt eventuellt intresse för grupp tobak/stress/vikt.

Om du tar ditt ansvar för din hälsa, kommer vi att göra vårt bästa för att hjälpa dig. 

Tänk på att en hälsokontrollen är en bedömning av dina levnadsvanor och livsstil. Det är inte en allmän hälsoundersökning av ditt medicinska tillstånd eller eventuella sjukdomstillstånd.

Alla är välkomna att genomföra en Hälsokontroll. Vissa resultat kan dock visa missvisande resultat om du tilll exempel är gravid eller tar mediciner som påverkar ditt blodtryck eller puls.

Hälsotester på Ekeby Hälsocenter

Jämför de olika kontrollerna/testerna här nedan: 

Tester Bas  Mellan Total Kondition Kroppsanalys
Hälsosamtal x x x x x
Blodsocker x x x x
Blodfetter x x x x
BMI x x x x
Midjemått x x
Kondition x x x
Fettprocent x x
Muskelmassa x x
Viceralt fett x x
RMR* x x
Utvärdering x x x x x
Ca tid min 30 45 60 20 30
Kostnad 490  690 995  250 590


 * Vilometabolism