Hälsomottagningen på Ekeby Hälsocenter Vårdcentral

Ha koll på din hälsa – gör en Hälsobedömning på Ekeby Hälsocenter

Välkommen att genomföra en Hälsobedömning på Ekeby Hälsocenter. Du kanske är fullt frisk men ändå vill se över din hälsa. 

Hälsobedömningen ger dig ett tillfälle att reflektera över dina levnadsvanor i en dialog med vår hälsopedagog. 

Vi kan alla förbättra våra levnadsvanor. Förhoppningsvis blir Hälsobedömningen ett startskott för dig. Du kanske bestämmer dig för att göra vissa förändringar av hur du motionerar eller äter.

Det är mycket som påverkar vår hälsa. Vårt genetiska arv och den miljö vi lever i har stor betydelse, det vet man. Men vi vet även att vår livsstil i hög grad påverkar hur vi mår och vår förmåga att hålla oss friska. Enligt Socialstyrelsen beror ungefär 20 procent av alla sjukdomar på vår livsstil. Hur vi motionerar, vad vi äter, om vi dricker alkohol eller röker. Vårt psyke både påverkar vår kropp och påverkas av densamma. Därför är den mentala livssituationen också mycket viktig.

Hälsobedömningar
På Ekeby Hälsocenter erbjuder vi tre olika Hälsobedömningar, samtliga med inriktning på förebyggande insatser.

Hälsobedömning MELLAN och STOR innehåller bland annat hälsosamtal, konditionstest och blodprover.

En Hälsobedömning MELLAN (ca 45 min) omfattar:

  • Hälsosamtal med hälsopedagog där livsstilsfrågorna alkohol, tobak, kost och motion tas upp och dokumenteras i ett livsstilsformulär.
  • Provtagning av blodsocker, blodfetter, blodtryck och BMI (längd/vikt).
  • Konditionstest på träningscykel.
  • Sammanfattande Hälsobedömningssamtal och utvärdering av provresultat.
 

Vad händer efter Hälsobedömningen?
Vid behov bokas du in för lämplig uppföljning, ev tid till läkare, dietist, sjukgymnast, sjuksköterska, kurator, psykolog, psykoterapeut samt eventuellt intresse för grupp tobak/stress/vikt.

Om du tar ditt ansvar för din hälsa, kommer vi att göra vårt bästa för att hjälpa dig. 
​​​​

Tänk på att en hälsobedömning är en bedömning av dina levnadsvanor och livsstil. Det är inte en allmän hälsoundersökning av ditt medicinska tillstånd eller eventuella sjukdomstillstånd.

Alla är välkomna att genomföra en Hälsobedömning. Vissa resultat kan dock visa missvisande resultat om du tilll exempel är gravid eller tar mediciner som påverkar ditt blodtryck eller puls.

Hälsobedömningar på Ekeby Hälsocenter

Ekeby Hälsocenter hälsoundersökningar med bedömning följer Socialstyrelsens Nationella riktlinjer. Riktlinjerna för sjukdomsförebyggande metoder innehåller rekommendationer för att förebygga sjukdom genom att stödja förändring av levnadsvanorna tobaksbruk, riskbruk av alkohol, otillräcklig fysisk aktivitet och ohälsosamma matvanor.

Hälsobedömning BAS
ca. 30 min
Pris: 490 kr

Provtagning
- Blodsocker
- Blodfetter

- Bedömningssamtal
- Genomgång av resultaten 
- Sammanfattande hälsoläge 

Hälsobedömning MELLAN
ca. 45 min
Pris: 690 kr

Samma upplägg och innehåll som BAS med ytterligare provtagning: 
- Blodsocker
- Blodfetter
- Blodtryck
- Puls
- Längd och vikt vilket ger BMI
- Konditionstest

Hälsobedömning STOR
ca. 45 min x 2
Pris: 1100 kr

Besök 1: Hälsobedömning

Besök 2: Hälsobedömning + utvärdering och sammanfattning av resultat från båda besöken. 

Genom att göra två bedömningar får du möjlighet att få en uppföljning av dina värden och en sammanställning av eventuell förbättring av resultat från första besöket.

Syftet med att göra två bedömningar är att främja långsiktig hälsa och medvetenhet till livsstilsfaktorerna.