Intyg på Ekeby Hälsocenter

Ekeby Hälsocenter har avtal med Landstinget i Uppsala och tillämpar samma avgifter som andra vårdcentraler på alla de tjänster som omfattas av landstingsavtalet, som besök hos exempelvis läkare, fysioterapeut, psykolog eller vissa typer av intyg. 

Vi erbjuder dessutom flera andra tjänster utöver dessa där det är fri prissättning så som friskvårdstjänster, hälsofrämjande aktiviteter samt ett brett utbud av övriga intyg. 

Till höger kan du se vilka typer av övriga intyg vi kan erbjuda. Vill du veta mer om vad dessa kostar (exempelvis mer omfattande hälsobedömningar eller körkortsintyg)? Välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig. 

Tel: 018 - 611 08 00
1177 Vårdguiden

Vi erbjuder tre olika former av intyg:

1. Sjukvårdande intyg (se nedan)
Somliga intyg är att betrakta som sjukvårdande intyg. Bland dessa intyg finns olika former av intyg som går till Försäkringskassan för att användas som underlag för deras besluts i ersättningsfrågor. Dessa intyg ingår som en del av vårt arbete och tillhandahålls utan intygsavgift. 

2. Övriga intyg (till höger). Dessa ersätts inte av landstinget och du betalar dessa själv. Högkostnadsskyddet gäller inte. Se vilka övriga intyg vi utfärdar på Ekeby Hälsocenter till höger. 

3. Beställningsintyg för företag är de intyg som en arbetsgivare begär på en grupp anställda för vissa arbeten. För mer information och priser kontakta marknad@ekebyhalsocenter.se eller telefon: 
073 - 44 12 313 
 

Lista på övriga intyg som vi kan utfärda på   
Ekeby Hälsocenter:

 • Adoptionsintyg
 • Alkoholpåverkan, provtagning och analys                       
 • Allmän hälsoundersökning, läkare med intyg. Innefattar anamnes, synskärpeundersökning, tonometri, enkel hörselprövning, enkel blod- och urinstatus, fysik, samt normalstatus
 • Allmän hälsoundersökning, läkare utan intyg. Som ovan, utan intyg. 
 • Anställningsintyg, (friskintyg)
 • Arbete utomlands                        
 • Arbetsförmedling                                                                
 • Arbetsförmedling, särskilt intyg om aktivitetsbegränsning för nyanlända till Sverige (inkl ev tolk)                                                 
 • Arbetsgivare, intyg till angående placering                    
 • Arbetsvårdsorgan, (AMI, AMU, Arbetsförmedlingen)
 • Asylprövningsärende, intyg om hälsotillstånd till Migrationsverket eller juridiskt ombud
 • Audiogram
 • Au-pair/ Utlandsarbete/studier, friskintyg 
 • Behandlingshjälpmedel, eller läkemedel, intyg om innehav av, exempelvis inför en resa (Schengenintyg utfärdas av Apoteket AB)                                      
 • Bilbälte, intyg om befrielse från att använda                 
 • Blodfettsanalys, (kolesterol mm, inkl analys)            
 • Blodgruppering                                                                        
 • Bostadsanpassning                                                              
 • Boxare/Brottare                                                                      
 • Civilförsvar, och militärmyndighet                                  
 • DNA-analys, (provtagning inkl analys)                            
 • Dykarcertifikat, exkl lungröntgen                                    
 • Vilo-EKG, i samband med intyg                                          
 • Vilo-EKG, ej i samband med intyg                                       
 • Emigration                                                                                
 • Faderskapsbevisning                                                              
 • Fallskärmshoppning, intyg inför                                        
 • Flygcertifikat, protokoll 1C                                         
 • Flygcertifikat, övriga protokoll                                           
 • Flygcertifikat, vilo-EKG                                  
 • Frisklunga                                                                          
 • Färdtjänst, intyg för                                                              
 • Försvarsmakten och Rekryteringsmyndigheten. Intyg som enskild begär för mönstring, värnplikt, Allmän tjänsteplikt eller repetitionsutbildning
 • Försäkringsbolag, alla intyg                                                
 • Handikappfordon, skattebefrielse eller parkeringstillstånd                                                        
 • HIV/aids, friskintyg för visum                                            
 • Körkort, intyg om sjukdom tex diabetes/ögon            
 • Körkortstillstånd, (ansökan om pga missbruk)
-          Alkohol, första intyget (gäller även alkolås)                           
-          Alkohol, uppföljande intyg per styck                                       
-          Droger, första intyget                                                              
-          Droger, uppföljande intyg per styck                                       
 • Körkort, hälsodeklaration inför                                  
 • Livsmedelshantering, med avföringsprov som begärs av arbetsgivare                                                          
 • LPT-, LVM-, LVU-intyg                                            
 • Migrationsverket, intyg och DNA, provtagning vid anhöriginvandring                
 • Missbruksvård                                                                          
 • Misshandel                               
 • Narkotikapåverkan, inkl analys                                           
 • Parkeringstillstånd                                                      
 • Radiologiskt arbete                                    
 • Rallyförare         
 • Reseåterbud      
 • Rättsintyg                                                        
 • Sjukdom, intyg som styrker sjukdom (i andra sammanhang än sjuklön/sjukpenning till FK)   
 • Sjöfolk                                                                                         
 • Skolgång, intyg som rör barns skolgång        
 • Vårdintyg, för sluten psykiatrisk vård (samhällsorgan)
 • Socialtjänsten                                                                           
 • Ungdomsvårdsskola             
 • Trav, intyg för licens
 • Tropikmedicinsk hälsoundersökning                                 
 • Utbildningssökande                                             
 • Venprov, för lab-analys                                                          
 • Visum                                                                                      
 • Värnpliktig, förnyad undersökning ex vid hemförlovning pga skada eller psykiska besvär